Sunday, 5 October 2014

A little thank - Two months


Hej alle!
Jeg kom lige i tanke om, at jeg idag har haft min blog i 2 måneder! Jeg synes godt nok tiden er gået stærkt. Jeg er blevet virkelig glad for at blogge, og jeg er utrolig taknemmelig over at der er nogle der vil følge med og bruge deres tid på mig og det jeg laver. Jeg har næsten fået 10.000 sidevisninger siden jeg oprettede bloggen, hvilket sikkert ikke er meget i forhold til andre, men jeg er helt mundlam! Jeg håber virkelig at blogging er noget jeg kan blive ved med i lang tid ud i fremtiden, da det er utrolig givende, og jeg føler mig afslappet og glad ved det.
Hvis der er noget i ønsker at se på bloggen, så sig endelig til. Jeg læser og forholder mig til alle kommentere jeg får, og jeg synes det er så dejligt at have kontakt med mine læsere!


// Hello everyone!
I just remembered that today I've had my blog for 2 months! I feel like time has passed quickly. I am really happy to blog, and I am extremely grateful that there are some who will follow and spend their time on me and what I do. I have almost got 10,000 page views since I created the blog, which probably is not much compared to others, but I'm speechless! I really hope that blogging is something I can keep doing for a long time into the future, as it is incredibly rewarding, and I feel relaxed and happy about it. 
If there is something you want to see on the blog, then please say so. I am reading and considering  any comment I get, and I think it's so great to have contact with my readers!

6 comments: