Thursday, 2 October 2014

THE ULTIMATE EBAY GUIDE // FOR BEGINNERS


Jeg har jo lavet en eBay challenge (læs mere her) og hvis der var nogle der ville være med, men ikke kendte til eBay, ville jeg lave en lille guide.  Jeg har shoppet virkelig meget på eBay i en periode, så jeg ved efterhånden en del om det, hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre. 

Kom godt i gang - opret en profil
Det første du skal gøre når du skal bruge eBay er at oprette en profil. Den kan du blandt andet bruge til at lave en wish-list, collections, se dine tidligere køb og følge både sælgere og andre køberes collections.

Føl dig sikker når du betaler - Paypal
Hvis ikke du allerede har en paypal profil, vil jeg helt klart anbefale dig at lave en. Paypal er den primære måde at betale inde på eBay, men kan også bruges på rigtig mange andre hjemmesider.
Paypal er super smart og mere sikkert end at hive dit betalingskort op af lommen hver gang. Når du skal betale med paypal behøver du ikke at oplyse andet end din email, da paypal virker som et mellemled mellem dig og sælger. Du behøver heller ikke at kunne huske alle dine kontooplysninger i hoved. Det eneste du skal kunne huske er din email og din valgte kode.

Find det du søger
Nå, nu er vi vidst kommet rimelig godt i gang. Nu skal du "bare" finde noget at købe. Der er riiigtig mange ting på eBay, så det er en god idé at vide hvad du søger, inden du går i gang. Derefter er det bare at gå til søgefeltet og taste det ind du søger, og helst på engelsk hvis du skal have flest mulige resultater.
Her kan du også vælge en masse søgekriterier:
- Auction / Buy it now
Her kan du vælge om du vil søge under ting som er på auktion, eller som kan købes med det samme. Hvis du vælger auktion, skal du byde på tingen. Det er dog ikke sikkert at du vinder auktionen. Hvis du vælger køb nu, har du mulighed for at købe tingen med det samme, dog kan det koste en smule mere. Jeg køber for det meste kun "buy it now". Som regel gør sælgerne det, at de sætter tingene billigt på auktion, men sætter fragten høj så man ender op med at betale det samme som hvis man køber med det samme.
- Sort by
Her kan du vælge hvordan tingene skal rangeres. Du kan blandt andet vælge om det skal sorteres efter prisen, eller hvor lang tid der er tilbage af auktionen. 
Categories, color, brand osv.
Ude i sidelinjen kan du specificere hvad det er du søger ned til mindste detalje: Størrelse, farve, mærke, pris, tilstand og meget mere.  


Told og skat- Hvad skal jeg være opmærksom på?
Okay, okay. Den her er altså vigtig! 
Nu har du fundet en mega lækker ting som du bare må eje! Men inden du trykker køb, er det vigtigt lige at kigge på to faktorer: Hvor i verden bliver den sendt fra? Hvad koster den?
Inden for EU: Hvis du køber varer inden for EU, er moms som regel allerede betalt fra sælgers side, og der skal ikke betales told. Så hvis landet ligger inden for EU, kan du som regel bare shoppe amok.
Uden for EU: MEN hvis du handler uden for EU skal du lige være opmærksom. Hvis varens pris overstiger 80 kr. skal der ofte betales moms, og hvis den er over 1150 kr skal der også betales told.

Fragttid - Hvor længe går der før jeg modtager min pakke?
Okay, nu har du det hele på plads og nu skal der bare ventes. Men hvor længe?
Det ændre sig meget fra hvor du køber henne. Personligt har jeg kun købt ting fra Kina, og her går der mellem to og fem uger før ens vare bliver leveret. Hvis man handler fra f.eks. England går der ofte kun et par dage. Fragttiden står som regel inde ved den vare du er ved at købe. 


Jeg har ikke modtaget min pakke - Hvad skal jeg gøre?
Jeg har handlet utrolig meget på eBay og det sker engang i mellem at pakken forsvinder. Det kan godt være lidt irriterende, men det er slet ikke noget man skal frygte. eBay har nemlig det de kalder moneyback guarantee, der sikre dig dine penge tilbage hvis du ikke modtager din pakke. Dette er dog ofte slet ikke nødvendigt. Hvis du har ventet længere tid, end den tidsperiode der står, kan du oprette en 'case', hvor du kontakter sælgeren. De plejer at være utroligt søde, og eftersom deres værste mareridt er en dårlig anmeldelse eller alt under 5 stjerner i rating, så sender de lynhurtigt dine penge tilbage, eller en ny vare helt frit. 


Vær opmærksom på:
- Der er et par ting man lige skal være opmærksom på, især når man er ny. Du har måske spottet en vildt billig trøje, men her skal du lige kigge ekstra godt efter. Nogle sælgere sætter prisen på tingen vildt billigt for at fange din opmærksomhed, men sætter så fragten højt. Nogle gange så det ender med at blive endnu dyrere end normalt. 
- Jeg har personligt kun handlet fra butikker og aldrig fra private. En ting der er vigtig i begge tilfælde er at kigge på sælgerens rating. De skal helst have en rating på omkring 100, men jeg har altså også købt fra butikker med en rating på 94, og der er ikke sket noget ved det.Det var alt fra min denne gang.
Hvis du mangler svar på noget, eller vil have hjælp til at finde f.eks. en masse lækre vinterjakker, ting til hjemmet eller noget helt andet, vil jeg gerne lave et indlæg om det. Bare smid en kommentar! Jeg håber virkelig det hjalp.
// I  made ​​an eBay challenge (read more here) and if there were some who wanted to join but did not know how to use eBay, I would make a little guide. I have shopped really much on eBay for a period, so I know ow to use it, what to do and what not to do. 

Get started - create a profile 
The first thing you should do when you use eBay is to create a profile. It can be used to make a wish-list, collections, view your past purchases and follow both sellers and other users' collections. 

Feel secure when you pay - Paypal 
If you do not already have a paypal profile, I will definitely recommend that you make one. Paypal is the primary way to pay on eBay, but can also be used on many other websites. 
Paypal is super smart and safer than pulling your credit card out of your pocket every time. To pay with paypal you do not need to disclose anything but your email as PayPal acts as an intermediary between you and the seller. You do not need to remember all your account information in the head. The only thing you need to remember is your email and your chosen code. 

Find what you need 
Well, look at you. This is going great! Now you "just" need to find something to buy. There are reeeeaaally many things on eBay, so it's a good idea to know what you are looking for before you begin. Then you just go to the search box and enter the thing you are looking for.

Here you can also choose a lot of search criteria: 
- Auction / Buy it now 
Here you can choose whether you want to look under things that are on the auction or buy immediately. If you choose the auction, you must bid on the thing. It is not certain that you win the auction. If you choose to buy now, you have the option to buy the thing right away, though it may cost a bit more. I mostly choose "buy it now". Beware, some sellers put their things cheap at auction, but puts delivery high so you end up paying the same as if you buy it immediately. 
- Sort by 
Here you can choose how things should be ranked. You can for example choose whether it should be sorted by price, or how much time is left of the auction. 
Categories, color, fire, etc.. 
Out in the sidebar, you can specify what you're looking for down to the smallest detail: size, color, brand, price, condition and  much more. 


Customs and tax What should I be aware of? 
Okay, okay. This is so important! 
Now you have found a really nice thing that you simply must own! But before pressing the purchase button, it is important just to look at two factors: Where in the world will be shipped from? What does it cost? 
I do not know your duty and tax rates, so it is important to check the rules for your country. 


Shipping Time - How long does it take to receive my package? 
Okay, now you have everything in place and you only need to sit down and wait. But for how long? It changes much from where you buy from. Personally, I have only bought things from China, and it takes two to five weeks before my item is delivered. Shipping time is usually stated on the product page. 


I have not received my package - What should I do? 
I have bought a lot on eBay and it happens once in a while that the package disappears. It can be a little annoying, but it's not something to fear. eBay has what they call money back guarantee, which guarantee you your money back if you do not receive your package. However, this is often not necessary. If you have waited longer than the time it says, you can create a 'case' where you contact the seller. They tend to be incredibly sweet, and since their worst nightmare is a bad review or anything less than 5 stars in rating, they quickly send your money back or a new product completely free. 


Be aware of: 
- There are a few things you just have to be aware of, especially when you are new on eBay. You may have spotted a really cheap jersey, but here you must look extra carefully. Some sellers set the price of the thing really cheap to catch your attention, but put the delivery price really high. Some times it ends up being even more expensive than usual. 

- I personally have only ordered from shops and never private people. One thing that is important in both cases is to look at the seller's rating. They need to have a rating of around 100, but I have also bought from shops with a rating of 94, and it was fine too. It was all from me this time. 
If you need answers to something, or want help to find such. a lot of nice winter coats, items for the home or something else, I would love to make a post about it. Just drop a comment! I hope it helped.

6 comments:

 1. Excellent introduction - very comprehensive :)

  Lizzie's Daily Blog

  ReplyDelete
 2. A great review!! Thanks!
  Anto
  http://antonailsandmakeup.blogspot.it/

  ReplyDelete
 3. I follow you both google+ and blogloving ^__^
  Can you do the same? Thanks a lot!

  ReplyDelete
 4. Great hints and tips here! Love eBay! Always find something fantastic!
  http://www.sweetwordsprettypictures.com

  ReplyDelete
 5. for beginners like me need a lot of reading and searching for information on various blogs. and articles that you share a very nice and inspires me .
  cara menggugurkan kandungan
  obat aborsi
  kalkulator kehamilan

  ReplyDelete