Tuesday, 4 November 2014

Beginner guide // 8 tips for new bloggers


 1.   Hvad vil du blogge om?
  Hvis du ikke allerede ved det, så er det et godt tidspunkt at finde ud af det. Du har måske set og følger utrolig mange fantastiske blogs, og nu vil du selv i gang med din egen. De fleste blogs har en special niche, som kan være alt lige fra mode, beauty og fotografering, til biler, lavalamper eller kunst. En god ting er at holde sig til sin niche, da dine læsere måske vil have en form for forventninger til hvad du skriver om.

 2.  Template - Blogger vs. wordpress
  Nu har du måske valgt en niche, og du skal nu føre bloggen ud i den virkelige verden. Internettet kan være en jungle, og det er ikke altid lige nemt at finde rundt. Der findes utrolig mange steder hvor du kan oprette din blog, men de største er nok wordpress og blogger. Hvis man er ny er det en god idé at starte ud med én af de to. Jeg blogger selv på blogger, og har hørt fra mange at de fortrækker blogger frem for wordpress, men det er nok egentlig lidt hip som hap. Du kan eventuelt prøve at oprette en blog på begge, og se hvilken template du bedst kan lide.

 3. Jeg døber dig....
  Har du valgt template? Godt! Nu er det tid til at give bloggen et navn. Det er utrolig vigtigt at du tænker dig godt om inden du vælger. Du kan sagtens gå og tænker over det i flere dage. Det er selvfølgelig muligt at skifte navn senere hen, men hvis du eventuelt har opbygget link og et "brand" omkring dit bloggernavn, kan det hurtigt give problemer at skrifte. Så tænk dig godt om.

 4. Du er designeren
  Nu er vi halvvejs igennem tipsene. Dette tip er også ret vigtigt, og var faktisk det mit første blogging tips indlæg handlede om, som du kan læse lige her.
  Når du har oprettet din blog skal du nu vælge dit layout. Med mindre du har en uddannelse i webkodning, så er det nok en god idé at vælge en skabelon - og det er der intet galt i. Skabelonerne kan oftest ændres ned til mindste detalje, så du dermed kan sørge for at gøre din blog personlig. Hvis du er lidt i tvivl om layoutet, så kan du læse mit indlæg her.

 5. Godt indhold er essentielt 
  Så er vi efterhånden nået hen til målet med det hele, nemlig selve indholdet på bloggen. Du er nu parat til at skrive dit første indlæg, som folk kommer til at skulle læse. Det er en god idé at starte ud med at skrive lidt om dig selv, om bloggen, og hvad folk kan forvente at komme til at læse. Når du får lokket folk til din blog kan de finde ud af om det er noget de eventuelt er interesseret i,  og måske får du din første følger?
  Inden du går videre til næste tip, er det også en god idé at lave flere indlæg. Måske omkring fem indlæg som du virkelig har siddet og nusset om, så de er helt perfekte, så folk kan se hvor dygtig en blogger du er.


 6. Fortæl verdenen om din blog
  Nu er din blog helt klar, og venter kun på at der kommer en masse og læser den. Men hvem ved at den eksisterer? Du bliver nødt til at fortælle verdenen at din blog findes. Brug de forskellige sociale medier. Slå det op på din facebook væg, skriv det på twitter, post et billede på instagram. Hvis du vil have flere tips til at nå ud til folk og få følgere, så husk at kigge med på bloggen. Mit næste blogging tips indlæg kommer til at handle om hvordan du får følgere på din blog.

 7. Vær social
  En god idé når man har en blog, er at kommunikere med andre der har en blog. Meld dig ind i en blogger gruppe på facebook eller på en anden hjemmeside, og skriv eventuelt kommentarer på andre blogs. Hvis du kommunikere med andre bloggere har du mulighed for at få hjælp hvis der er noget du ikke kan finde ud af, få forbindelser, og eventuelt en trofast følger.

 8. Hold ud - Også selv om det går ned ad bakke
  Du har måske haft bloggen i noget tid, og du føler ikke rigtigt at du kommer nogle veje med den. Du har fået skriveblokering, det kræver for meget tid, du får ikke nogle nye følgere, og det hele er bare dumt. Men bare rolig, selvom det måske lyder kliché, så vil der altid være op og nedture. Bliv ved, forbedre dig og kæmp hårdt, så lover jeg dig at det nok skal gå op ad bakke igen!


  // 
1.What do you want to blog about? 
If you do not already know, it's a good time to figure it out. You may have seen and follow so many great blogs, and now you want to start your own. Most blogs have a special niche, which can be anything from fashion, beauty and photography,  to cars, lava lamps or art. A good thing is to stick to your niche as your readers might have some sort of expectations of what you write about.

 2. Template - Blogger vs. wordpress 
Now you might have chosen a niche, and you have to bring your blog out to the real world. The Internet can be a jungle, and it's not always easy to find your way around. There are so many places where you can create your blog, but the most known is probably wordpress and blogger. If you are new, it is a good idea to start out with one of them. I blog on blogger, and I have heard from many that they prefer blogger over wordpress, but it's probably actually a little hip as hap. You might want to try to create a blog on both and see which template you like best. 

3. I name you ....
Have you chosen template? Good! Now it's time to give the blog a name. It is extremely important that you think this carefully through before you choose. You can easily think about it for days. It is of course possible to change the name later, but if you may have built up some links and a "brand" around your blogger name, it can quickly cause problems. So think carefully.


4. You are the designer
We are now halfway through the tips. This tip is also quite important, and it was actually this my first blogging tips post was about, which you can read right here.
Once you have created your blog, you must select your layout. Unless you have a degree in web coding, it's probably a good idea to choose a template - and there is nothing wrong with that. The templates can usually be changed in every detail, so you can be sure to make your blog personal. If you're a little unsure about the layout, you can read my post here.

5. Good content is essential 
So we now come to the final goal, the content on the blog. You are now ready to write your first post, that people are going to read. It's a good idea to start out by writing a little about yourself, about the blog and what people can expect to read. When you get attracted people to your blog, they can find out whether it is something they would be interested in, and maybe you'll get your first follower? 
Before moving on to the next tip, it's also a good idea to make several posts. Maybe about five posts that you really sat and worked on, so they are perfect, so people can see how skilled a blogger you are. 


6. Tell the world about your blog 
Now your blog is completely ready and waiting for people to come and read it. But who knows that it exists? You will have to tell the world that your blog exists. Use the various social media. Post it on your facebook wall, write it on twitter, post a picture on instagram. If you want more tips to reach out to people and get followers, remember to look on the blog. My next blogging tips posts will be about how to get followers on your blog. 


7. Be social 
A good idea when you have a blog is to communicate with others who have a blog. Join a blogger group on facebook or on another website, and write comments on other blogs. If you communicate with other bloggers you are able to get help if there is something you can not find out, and maybe a really loyal follower.

8. Keep it up - even if it goes bad
You might have had the blog in a while, and you do not really feel that you any way with it. You've got writer's block, it takes too much time, you do not get any new followers, and the whole thing is just stupid. But do not worry, even though it might sound cliché,  there will always be ups and downs. Go on, improve yourself and fight hard, I promise you that we will be good again! 17 comments:

 1. Great tips! I only started my blog a few months ago so I'm still new to the blogging world! Thank you for the tips & for sharing! I love your beautiful blog <3

  http://beyondthevelvet.blogspot.co.uk/

  ReplyDelete
 2. great tips


  http://hashtagliz.com

  ReplyDelete
 3. Amazing tips! Number 8 has to be my all time favorite because blogging can get hard/disappointing but you always have to remember why you started in the first place.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yea, indeed. And you have to learn that the hard way. It will never just be perfect.

   Delete
 4. This is just what I needed today, thank you so much twinkle... I posted my first blog post last night... Just something I decided I wanted to give a whirl n so now I am out there, let loose in/on the blogging world... Squeeeeee n EEEEeeeeeks alive, LOL... ��✌️��

  ReplyDelete
 5. As a new blogger this was super helpful! I love your enthusiasm for blogging and for reaching out to newbies like me:) Thanks so much for sharing and I hope you are having a wonderful week!
  xoxo Rachel F.
  allsfairinloveandwardrobe.wordpress.com

  ReplyDelete
 6. These tips are all awesome, and definitely worth following for newbie bloggers! Love it :)

  http://asktiny.blogspot.co.uk

  ReplyDelete
 7. Thanks for these awesome tips that I will definitely be following! :)

  ReplyDelete
 8. I've just started my blog but these tips are really helpful, also your blog is one of my new favourites!

  ReplyDelete
 9. Thank ou so much for this post, I'm very new to blogging and found that really helpful. I didn't realise how hard it would be to get my blog started, but knowing that people like you with such awesome blogs are here to help and give advice cheers me up a lot!
  http://maddysmoon.blogspot.fr/

  ReplyDelete