Tuesday, 30 December 2014

My 10 most read posts + look backNu er året snart slut. I morgen er det endelig nytårsaften, hvor vi siger farvel til 2014, og goddag til 2015. 2014 var det år jeg startede bloggen - Faktisk den 5. august for at være helt præcis.
Jeg har virkelig nydt det, og det er meget få dage hvor jeg ikke har fået updateret bloggen. 170 udgivet indlæg på 147 dage. Jeg har lært en del i min blogging-periode, ikke kun om blogging, men også meget om mode, og mig selv.

Man kan se en tydelig tendens i hvilke indlæg folk kan lide, og størstedelen af mine top 10 mest læste indlæg, er indlæg med tips til forskellige ting. Vi starter ved det 10. mest læste indlæg, og så kører vi ned til det mest læste.


10.
6 Blogging tips // Blog layout En af mine første tips-indlæg jeg lavede. Efter noget tid hvor jeg havde blogget, satte jeg mig for at gå i gang med at lave en række indlæg der kunne hjælpe folk til med blogging. Det var nok de mest krævende indlæg, men også de sjoveste. Dette indlæg handlede om hvordan man kunne bygge et layout op, og jeg brugte en del af det jeg havde lært på min web integrator uddannelse. 

9.  
Looking for guest blogger Egentlig lidt sjovt at dette indlæg kom med i top 10. Jeg søgte folk til at gæsteblogge her på bloggen, og det var en overraskende success, men rigtig hyggeligt koncept. Jeg kan varmt anbefale det. 

8.
Winter Lookbook // 3 outfits video Endnu et lidt overraskende indlæg på listen. Jeg lavede indlægget for ikke for et par dage siden, og normalt plejer der at gå lidt tid før at indlæg får visninger. Jo ældre de er, jo mere tid har de haft til at folk kan se dem.
Men det er også et indlæg jeg er ret glad for. Det sneede helt perfekt på billederne, og jeg havde indlejret min anden video fra youtube.

7.
eBay tip - Tag 5 kr // 1 dollar Et lille indlæg hvor jeg faktisk bare henviste til en sød halskæde som kun kostede 5 kr. Meget mere var der ikke i det indlæg.

6. 
10 tips - Longer & stronger hair Jeg havde sat mig for at gro mit hår helt ned til min bagdel, og besluttede derfor at lave et indlæg hvor jeg delte nogle af de råd som jeg ville følge.

5. 
Introducing new concept: Blogging tips  Egentligt ikke et indlæg med så meget substans. Jeg lavede et informerende indlæg om at jeg ville begynde at lave mine tips-indlæg, og ville høre om folk havde nogle ønsker. Jeg fik en del henvendelser og idéer, og jeg er stadig i gang med at lave indlæg om alle de forskellige ting som folk ønskede.

4.
7 amazing hairstyles for fall 2014 Jeg elsker at lave inspirations indlæg. Heldigvis elsker folk også at læse dem. Jeg lavede en liste med mine 7 yndlings frisure til efteråret.

3. 
Beginner guide // 8 tips for new bloggers  Også et tips-indlæg. Denne gang om hvordan man hvis man er helt ny inden for blogging, kan komme godt fra start - og måske vigtigst af alt, ikke give op.

2. 
7 amazing hairstyles for christmas 2014 Endnu et hårindlæg, meget i stil om det jeg lavede til efteråret. Denne gang var det bare lidt finere, som man kunne bruge op mod jul, og til selve juleaften.
1. 
50 Blog Post Ideas Så er vi kommet til vejs ende - og det er endnu et tips-indlæg. Jeg sad en dag og kunne ikke finde på noget at skrive, og derfor besluttede jeg mig for stort set at kigge hele internettet igennem for former for blogindlæg. Det endte ud med at blive en 50. punkter lang liste, men en masse forslag til hvad man kan skrive om hvis man er løbet tør for idéer. Faktisk blev dette indlæg det 2. mest populære indlæg på bloglovin den dag i hele verden. Et stort øjeblik for mig, en "nystartet" blogger.


//

Now, we have come to the end of the year. Tomorrow is finally New Year's Eve, where we say goodbye to 2014 and hello to 2015. 2014 was the year I started the blog - Actually Aug. 5 to be exact.
I really enjoyed it and it is very few days when I have not updated the blog. 170 published posts on 147 days. I have learned a lot in my blogging time, not only about blogging, but also a lot about fashion, and myself.

You can see a clear trend in which posts people like, and the majority of my top 10 most read post, are posts with tips for different things. We start at the 10 most read posts, and so we go down to the most read.

10.
6 Blogging tips // Blog layout One of my first tips post. After some time I had been blogging, I sat down to begin to make a series of posts that could help people with blogging. It was probably the most demanding posts, but also the funniest. This post was about how to build a layout, and I used some of what I had learned on my web integrator education.

9.  
Looking for guest blogger Actually kind of funny that this post came in the top 10. I wanted people to guest blogging here on the blog, and it was a surprising success, but really nice concept. I highly recommend it.

8.
Winter Lookbook // 3 outfits video Yet a little surprising post on the list. I made it for not a few days ago, and usually there will be going a little more time before posts gets views. The older they are, the more time they have had for people to see them.
But it is also a post I am pretty happy. It snowed quite perfect in the pictures, and I had embedded my second video from youtube.

7.
eBay tip - Tag 5 kr // 1 dollar A small post where I actually just referred to a sweet necklace which only cost 1 dollar. Nothing more.

6. 
10 tips - Longer & stronger hair I wished to grow my hair down to my buttocks, and decided to make a post where I shared some of the advice that I would follow myself.

5. 
Introducing new concept: Blogging tips  Not really a post with much substance. I made an informative post about that I would start making my tips post, and wanted to know if people had some wishes. I received a number of inquiries and ideas, and I'm still in the process of making post about all the different things that people wanted.

4.
7 amazing hairstyles for fall 2014 I love making inspirational posts. Fortunately people also love read them. I made a list of my seven favorite hairstyle for fall.

3. 
Beginner guide // 8 tips for new bloggers  Also a tips post. This time about how if you are completely new to blogging, you can get a good start - and perhaps most importantly,  not give up.


2. 
7 amazing hairstyles for christmas 2014 Another hair posts, much in the style of what I did in the autumn. This time it was just a little finer, which you could use up to Christmas, and Christmas Eve.
1. 
50 Blog Post Ideas So we have come to an end - and it's also a tips post. I sat down one day and could not think of anything to write, so I decided to largely look across the Internet through all the types of blog posts. It ended up being a 50 points long list, with a lot of suggestions for what to write about if you have run out of ideas. In fact, this post was the 2nd most popular posts on bloglovin the day throughout the world. A great moment for me, a "start-up" blogger.2 comments: