Monday, 26 January 2015

Monday mood :(Det er lidt med blandede følelser jeg går den her uge i møde med. Det er nemlig den allersidste uge af min "ferie", som har startede den 17. december. Jeg har vænnet mig til at gå derhjemme, se fjernsyn hele dagen, og arbejde på bloggen.
Når jeg starter på min uddannelse igen, er det med dage fra 8 til 16.25 og en times transport hver vej. Men hvad der måske skræmmer mig endnu mere, er at jeg blandt andet skal læse Matematik A. Et fag jeg frygter utrolig meget, og at jeg om kun 3-4 måneder skal til eksamen.
Jeg er allerede så utrolig nervøs!
Jeg glæder mig dog til at jeg får lidt mere struktur på min hverdag. Jeg måtte google hvad for en dag det var i dag...

Jeg har sagt til mig selv, at for at kunne imødekomme min frygt for matematikken, må jeg gøre mig umage med at få mine ting lavet, og sørge for at jeg forstår det hele. Jeg kender bare mig selv godt nok til at vide, at det kommer til at halte efter de første par uger.

Hvad er jeres råd til at kunne overkomme svære fag?// It's with mixed emotionsI am meeting the week with. It is the very last week of my "holiday" which has started on December 17. I've got used to go home, watch TV all day and work on the blog.
When I start my education again, it is with days from 8 to 16.25 and one hour transportation each way. But perhaps what scares me even more is that I among other things, going to read Math A. A subject I fear so much and in only 3-4 months have exams in.
I am already so incredibly nervous!
I am, however, a little glad that I get more structure in my everyday life. I had to google what a day it was today ...

I told myself that in order to meet my fear of mathematics, I must do my best to get my stuff done, and make sure that I understand it all. I just know myself well enough to know that it is going to limp after the first few weeks.

What is your advice to overcome difficult school subjects?


No comments:

Post a Comment