Thursday, 15 January 2015

My 5 steps to beat a coldJeg tror ikke jeg er den eneste der ligger syg for tiden. Faktisk har jeg allerede været syg to gange her i januar måned. "Heldigvis" starter jeg først i skole igen til februar, så hvis jeg kan nå og bruge al min sygdom inden jeg starter, ville det være dejligt.
Når jeg er syg plejer jeg altid at følge en række forskellige ting, og så plejer jeg at blive raske én eller to dage efter.


1. Blomster og råmælk
Det første jeg gør, når jeg vågner op og kan mærke jeg er ved at blive syg, er at gå ned i medicinskabet. Her er der specielt to ting der virker utrolig godt på forkølelse og ondt i halsen. Det første er Echinacea, som kan fåes på alle mulige måder, men jeg har det i dråbeform som man putter i en eller anden form for væske og drikker. Det andet jeg tager er noget der hedder "væk i morgen", som er sugetabletter lavet af råmælk fra køer.
Derudover tager jeg altid en masse vitaminpiller, så jeg er sikker på at min krop har alt hvad den skal bruge, for at kunne reparere sig selv.

2. Næring og energi
Det næste jeg gør, hovedsagligt for at lindre min halssmerter, men som selvfølgelig også hjælper på længere sigt, da det giver kroppen energi og næring, er at spise en hel masse. Når man er syg kan det godt være svært at få noget mad ned, så spis noget der ikke ligger for tungt i maven, men som indeholder en masse vitamin og protein.

3. Det skal drikkes væk
Når man er syg er det også altid godt med væske, og de fleste ville nok sige at man skal drikke en masse vand. Når jeg er syg kan jeg slet ikke drikke almindeligt vand, jeg ved ikke om det bare er mig, men det får bare min hals til at gøre endnu mere ondt. Når jeg er syg drikker jeg derfor altid danskvand og te, da det på en måde kradser i halsen, og lindre smerterne. Når man drikker te kan man selvfølgelig også vælge en te der hjælper mod forkølelse, som f.eks. kamille te eller hyldeblomst te.

4. Et dejligt bad
Et dejligt varmt bad kan virke dejligt beroligende hvis man er syg. Derudover kan det også hjælpe hvis din næse er stoppet, da dampende åbner op for det hele. Jeg kommer altid til at nyse utroligt meget når jeg er i bad.

5. Let the nose do the breathing
Det er faktisk først for nyligt at jeg opdagede hvor behjælpelig en næsespray egentligt kunne være. Når jeg er syg, bruger jeg altid næsespray lige inden jeg går i seng. På den måde sover man meget bedre, og undgår somme tider også at når du vågner op næste morgen, at du er stoppet igen.

Hvad gør du når du er syg?// I do not think I'm the only one who is sick at the moment. In fact I have already been sick twice here in January. "Fortunately," I start in school again in February, so if I can use all my sickness before I start, it would be great.
When I'm sick I always follow a number of different things, and so I tend to get well again in one or two days.


1. Flowers and raw milk
The first thing I do when I wake up and feel sick is to go down to the medicine cabinet. There are two things that works incredibly well on colds and sore throat. The first is Echinacea, which can be acquired in all possible ways, but I have it in droplet form that you put in some kind of liquid and drink. The second thing I take is raw milk from cows.
In addition, I always take a lot of vitamin pills, so I'm sure that my body has everything it needs to repair itself.

2. Nutrition and Energy
The next thing I do, mainly to relieve my throat pain, but of course also helps in the long term, as it provides the body with energy and nutrients is to eat a whole lot. When you are sick, it can be difficult to eat anything, so eat something that is not too heavy in the stomach, but which contains a lot of vitamins and protein.

3. Drink it
When you are sick, it is also always good to drink and most people would probably say that you have to drink a lot of water. When I am sick, I can not drink plain water, I do not know if it's just me, but it just gets my throat to hurt even more. When I'm sick I therefore always drink water with gas and tea since it somehow scratching in the throat and relieve the pain. When you drink tea, you can of course also choose a tea that helps against colds, for example chamomile tea or elderflower tea.

4. A nice bath
A nice hot bath is delightfully soothing if you are sick. Additionally, it may also help if your nose is stopped because the steaming opens up everything. I always come to sneeze incredibly much when I'm in the bath.

5. Let the nose do the breathing
It is only recently that I discovered how helpful a nasal spray actually could be. When I am sick, I always use nasal spray just before going to bed. That way you will sleep much better and sometimes avoid that when you wake up the next morning, your nose is stopped again.What do you do when you are sick?

1 comment: