Tuesday, 23 June 2015

Moving to Copenhagen from the province - "The Ride"


I går besluttede jeg mig for første gang for at bevæge mig "ind i junglen". Ikke at jeg ikke har været i København før, for det har jeg. Jeg har været i København utallige gange, og gået i skole der inde det sidste års tid, men der var København lidt som et fremmed land for mig. Nu bor jeg omkring 4 km fra Nørrebro, som jo bare er en lille cykeltur væk.

Nå men, jeg skulle købe noget skumpap i en butik ved strøget, jeg slog adressen op på google maps som sagde at der var 9 km og at det ville tage 26 minutter på cykel (det skulle  senere vise sig at være en løgn). Jeg hoppede op på min cykel, og efter som jeg ikke er god til at følge kort, så sigtede jeg bare mod noget der lignede "storby".
I starten gik det meget godt, men så kom jeg ind på Nørrebrogade. For én der aldrig har cyklet i en storby, er det en skræmmende oplevelse. Cykelstien var lige så bred som vejene hvor jeg boede tidligere, og fungerede lidt som en motorvej, hvor man kører langsomt i indersporet og overhaler i ydersporet - og du har ingen chance for at bremse. Ydermere er der forskellige spor man skal placere sig i alt efter hvor man skal hen, og man holder ude mellem bilerne! De første 15 minutter sad mit hjerte helt oppe i halsen, og jeg tvivlede på om jeg overlevede, men jeg synes altså til sidst at jeg fik ret godt styr på det.

Uden helt at vide hvordan, fandt jeg faktisk der ind. Hele turen havde varet 45 minutter. Så stod jeg der i butikken og kiggede på det skumpap jeg skulle have der var 70x100 cm og tænkte ved mig selv "Det får jeg aldrig med på min cykel".  Tænk at jeg havde sat mit liv på spil og cyklet 10 km, for at komme tomhændet hjem.
Jeg fandt heldigvis noget pap der kunne rulles i stedet for, og jeg kom helskindet hjem efter en 2 timer lang tur.
- Men jeg vil selv mene at jeg bestod cykel-prøven, så jeg er godt på vej til at blive integreret i det Københavnske.  


// Yesterday I decided for the first time to move visit "the jungle." Not that I have never been in Copenhagen before, because I have. I have been to Copenhagen numerous times, and attended school there in the past year, but then Copenhagen was a bit like a foreign country to me. Now I live about 4 km from Nørrebro, which is just a small bike ride away.

Well, I had to buy a foam board in a shop at Strøget, I looked up the address on google maps that said there were 9 km and it would take 26 minutes on a bike (it would later turn out to be a lie). I jumped on my bike, and af because I'm not good at following maps so I just aimed against something that looked like "big city".
In the beginning it went very well, but then I came to Nørrebrogade. For one who has never ridden in a big city, it is a frightening experience. The bike path was as wide as the roads where I lived earlier and worked a little as a highway, where you drive slowly in the inner lane and overtake in the outer laner - and you have no chance to brake. Furthermore, there are different lanes depending on where you are going and you drive out between the cars! The first 15 minutes my heart was in his throat, and I doubted if I survived, but in the end I got quite a good grip on it.

Without knowing how, I found the place. The entire trip lasted 45 minutes. So I stood there in the store and looked at it foam board I should have and it was 70x100 cm and thought to myself, "That I can never have that on my bike." Think that I had put my life at stake and cycled 10 km to go home empty handed.
Luckily I found some cardboard that could be rolled instead, and I came home unscathed after a 2-hour trip.
- But I think I passed the cycling test, so I am well on the way to being integrated into the Copenhagen.

2 comments:

  1. Really interesting post...thx for sharing!

    ReplyDelete
  2. Lyder som en helt farlig tur, du har været ude på ;)

    http://byekk.blogspot.dk

    ReplyDelete