Thursday, 21 June 2018

20 things to do in your holiday
Rydde op og gøre rent - Noget af det første jeg gør, når jeg går på ferie, er at rydde op og gøre rent i hele hjemmet. På den måde kan man starte sin ferie med et rent og lækkert hjem.

Rejse - Måske har du allerede bestilt ferie. Hvis ikke kan du stadig nå at finde en billig afbestillingsrejse.

Læse bøger - Jeg elsker at læse bøger, bare ikke når det er obligatorisk faglitteratur. Derfor er det dejligt når man har ferie, at kunne læse lige det man har lyst til.

Lytte til podcasts
- Bare at sidde ude i haven, ligge på stranden eller dase i sengen mens man hører podcasts.

Strikke/hækle - Hvis du kan strikke eller hækle har du nu god mulighed for at udnytte det. Du kan eventuelt begynde at lave en hue til vinteren.

Lær en ny ting - Hvis du ikke kan strikke eller hækle, så har du god mulighed for at lære det. Du kan også lære et nyt sprog, at snakke i offentligheden eller cykle på ethjulet.

Dyrke motion - Det kan godt være svært at flette motion ind i en travl hverdag, men nu har du tiden til det. Løb en tur i skoven!

Arbejde - Hvis du mangler en skilling kan du finde dig et sommerferiejob. Mange steder søger stadig, og ellers kan du sende en umotiveret ansøgning.

Frivilligt arbejde
- Hvis du ikke mangler en skilling, men gerne vil ud og arbejde lidt, kan du altid blive frivillig. Der er mange muligheder. Man kan rejse ud og hjælpe hårdtramte steder, stå i en genbrugsbutik eller hjælpe på et internat.

Tilbring tid med venner/ familie - Lav en masse aftaler med dem du har kær. ❤


Bing-watche - Altid en sikker vinder. Find en god serie, sæt den på og stop ikke før den er færdig.


Gør dig klar til næste semester - Dit fremtidige jeg vil takke dig.


Sælg ud af dine ting - Hvis du har en masse tøj, sko, eller andre sager der bare ligger i gemmerne, så brug noget tid på at oprette salgsannoncer.

Museum - Jeg elsker at tage på museum. Hvis du er til moderne kunst kan jeg anbefale Louisiana og Arken.

Gå lange ture - Hvis den der "dyrke motion" lød lidt for anstrengende, så er det også dejligt bare at gå sig en lang tur. Eventuel tag cyklen et sted hen, hvor du ikke har gået før.

Bade - Okay, vejret i Danmark er måske ikke lige det bedste til at tage på stranden, men ellers kan man jo altid tage i svømmehallen.

Selvforkælelse - Tag en dag der bare handler om dig. Tag et langt bad, smør dig ind i diverse cremer, og hyg dig.

Shoppingtur - En hel dag hvor du bare kan gå og kigge på tøj og sko. What's not to love.

Bage - Nu kan du øve til at komme med i næste sæson af den store bagedyst. Lav en lækker kage, eller en ordentlig omgang boller som du kan spise til morgenmad i ferien.

Lav en liste over ting man kan lave i ferien - Hvis du gør, så link den lige her inde.

// Clean up a - One of the first things I do when I go on holiday is to clean up my entire home. That way, you can start your holiday with a clean home.

Travel - Perhaps you have already booked a vacation. If not, you can still find a cheap cancellation trips.

Read books -  I love to read books, just not when it's compulsory literature. That's why it's great when you have a vacation to read just what you want.

Listening to podcasts - Just sitting out in the garden, lying on the beach or lazing in bed while listening to podcasts.

Knit / Crochet - If you can knit or crochet, you now have a good chance of using it. You may start making a hat for winter.

Learn a new thing - If you can not knit or crochet, you have a good opportunity to learn it. You can also learn a new language, learn to talk in public or fishing.

Exercise - It may be difficult to merge exercise into a busy weekday, but now you have the time. Go for a run in the woods!

Work - If you are missing a penny, you can find a summer job. Many places still search, and you can also send an application.

Volunteering - If you do not want a penny, but want to work out, you can always be volunteer. There are many options. You can travel and help hard-hit places, stand in a recycling shop or help in an animal shelter.

Spend time with friends / family - Make a lot of appointments with those you love. ❤

Bing Watch - Always a sure winner. Find a good series, put it on and do not stop before it's done.

Get ready for next semester - Your future you would thank you.

Sell ​​Out Of Your Things - If you have a lot of clothes, shoes, or other items just in the stores, take some time to create sales ads.

Museum - I love going to the museum. If you are into modern art, I can recommend Louisiana and Arken.

Go long trips - If the "exercise" sounds a bit too hard, it's great to go for a long trip. Possibly take the bike somewhere where you have not been before.

Bathing - Okay, the weather in Denmark may not be the best to go to the beach, but you can always go to the swimming pool.

Self-pity - Take a day that's just about you. Take a long bath, use various creams and enjoy yourself.

Shopping trip - A full day where you can just go and buy clothes and shoes. What's not to love.

Bake -  Make a delicious cake, or a good bun that you can eat for breakfast during your holiday.

Make a list of things you can do in your holiday - If you do, just link it right here. 

No comments:

Post a Comment